Informace pro rodiče žáků 1. st. - školní skupiny po 25. 5. 2020.

Informace pro rodiče a žáky 9. ročníků, kteří budou konat jednotnou přijímací zkoušku.

Informace pro rodiče dětí navštěvujících školní družinu.

Informace pro žáky 2. st. a jejich rodiče.
AKTUALIZACE!!! Informace pro rodiče, kteří projevili zájem o zařazení dítěte do školní skupiny od 25. 5. 2020.

Informace pro žáky a rodiče.

Informace o přijetí do ZŠ a odkladech povinné školní docházky.

Několik informací o tom, co se seběhlo v posledním týdnu a také jedno zamyšlení

POZOR: Vzhledem k situaci se mění termín a forma zápisu do 1. ročníku.
Milé děti, mám pro vás jednu výtvarnou výzvu. A také vzkaz od paní učitelky Šrámkové. Zkusíte se zapojit?
Co nás čeká v následujících týdnech.
Ještě nemáš účet? Registruj se

Přihlásit se