Informace pro rodiče žáků 1. st. - školní skupiny po 25. 5. 2020.

Vážení rodiče, 
ve škole pracujeme na tom, za jakých podmínek budou od 25. 5. fungovat školní skupiny žáků 1. st. tak, aby to bylo v souladu s doporučeními MŠMT a epidemiologů a současně, aby to bylo proveditelné v podmínkách naší školy.

Připomínám, že nepůjde o obnovu povinné docházky do školy. V rámci školní skupiny by měla probíhat ve škole stejná práce, jakou budou plnit doma děti, které se práce ve školní skupině účastnit nebudou a budou se dále vzdělávat doma.

Zatím předpokládáme školní skupiny na úrovni dané třídy.

Je třeba, abyste jako zákonní zástupci zvážili zdravotní stav dítěte i osob, které s ním žijí ve společné domácnosti. Na základě toho budete před nástupem dítěte do školy podepisovat čestné prohlášení o zdravotním stavu dítěte a seznámení se s okruhem osob s rizikovými faktory (odkaz na něj najdete dole v tomto článku).

Pro zařazení žáka do skupiny je také třeba, aby zákonný zástupce projevil nejpozději do 18. 5. 2020 zájem. Prosím vás tedy o tohoto doplnění dotazníku, abychom věděli, s kolika dětmi máme ve škole počítat (vyplňte jej za každé dítě zvlášť a i v případě, že se dítě do školních skupin nezapojí a bude se nadále vzdělávat doma). Pozdější zařazení dítěte do skupiny (po 25. 5.) nebude možné.

Plánujeme, že školní skupiny budou fungovat v dopoledním bloku od 7:55 do 11:35 a v odpoledním bloku od 11:35 do 14:30.
Od 25. 5. počítáme také s provozem školní jídelny pro zúčastněné žáky.

Podrobnosti o konkrétní podobě skupin či režimu, za jakého bude jejich činnost probíhat, zveřejníme později na základě projeveného zájmu rodičů o zařazení dětí.

K nahlédnutí přikládám i Metodiku MŠMT.