Realizace: 1. 8. 2019 - 31. 7. 2021

Náklady projektu: 812.184 ,-

Zaměření:

Osobnostně sociální a profesní rozvoj pedagogů ZŠ

 • 2.II/6 Vzdělávání pedagogických pracovníků ZŠ – DVPP v rozsahu 8 hodin (čtenářská gramotnost, matematická gramotnost a IT)
 • 2.II/10 Tandemová výuka v ZŠ
Aktivity rozvíjející ICT v ZŠ
 • 2.II/16 Využití ICT ve vzdělávání v ZŠ

Extrakurikulární rozvojové aktivity ZŠ

 • 2.II/17 Klub pro žáky ZŠ (čtenářský, cizí jazyky, badatelský)
 • 2.II/20 Projektový den mimo školu
Osobnostně sociální a profesní rozvoj pedagogů ŠD/ŠK
 • 2.V/4 Vzdělávání pedagogických pracovníků ŠD/ŠK – DVPP v rozsahu 8 hodin (čtenářská gramotnost, matematická gramotnost a IT)
 • 2.V/7 Tandemové vzdělávání v ŠD/ŠK
Aktivity rozvíjející ICT v ŠD/ŠK
 • 2.V/10 Využití ICT ve vzdělávání v ŠK/ŠK
Zájmové a rozvojové aktivity ŠD/ŠK
 • 2.V/11 Klub pro účastníky ŠD/ŠK
 • 2.V/12 Projektový den v ŠD/ŠK
 • 2.V/13 Projektový den mimo ŠD/ŠK