Realizace: 1. 3. 2017 - 28. 2. 2019

Náklady projektu: 452.143 ,-

Zaměření:

Osobnostně sociální a profesní rozvoj pedagogů ZŠ

  • II/2.1 Vzdělávání pedagogických pracovníků ZŠ - DVPP v rozsahu 16 hodin (čtenářská gramotnost, matematická gramotnost a inkluze)
  • II/2.8 Vzdělávání pedagogického sboru ZŠ zaměřené na inkluzi - vzdělávací akce v rozsahu 8 hodin
  • II/2.9 Vzájemná spolupráce pedagogů ZŠ (čtenářská gramotnost)
  • II/2.11 Tandemová výuka na ZŠ

Extrakurikulární rozvojové aktivity ZŠ

  • II/3.1 Čtenářský klub pro žáky ZŠ
  • II/3.2 Klub zábavné logiky a deskových her pro žáky ZŠ
  • II/3.3 Doučování žáků ZŠ ohrožených školním neúspěchem

Další informace ZDE