Informace pro rodiče a žáky 9. ročníků, kteří budou konat jednotnou přijímací zkoušku.

Vážení rodiče, 
v souladu s usnesením vlády č. 491 ze dne 30. dubna 2020 je od 11. 5. 2020 umožněna osobní přítomnost žáků 9. ročníků ve škole pro účely přípravy na přijímací zkoušky. Jedná se o aktivitu ze strany žáků dobrovolnou, sloužící pouze pro přípravu na přijímací zkoušky z českého jazyka a matematiky na SŠ. Distanční domácí vzdělávání, tak jak bylo realizováno od 11. 3. 2020, zůstává i pro všechny žáky 9. ročníku nadále beze změn.

Pro zařazení žáka do skupiny je třeba, aby zákonný zástupce projevil nejpozději do 7. 5.  2020 zájem  - doplnil dotazník na webu školy. Před přihlášením svého dítěte zvažte, prosím, nejen zdravotní stav dítěte, ale i všech ostatních, kteří s ním žijí ve společné domácnosti.

Současně s tím je zákonný zástupce povinen podepsat čestné prohlášení o zdravotním stavu dítěte a seznámení se s okruhem osob s rizikovými faktory. Podepsané prohlášení přinese žák s sebou na první realizovanou konzultaci - ke stažení na webu školu případně do 7. 5. 2020 k vyzvednutí v ředitelně školy.

Žáka nelze zařadit do školní skupiny později než k 11. 5. 2020. Skupina bude pracovat ve stejném složení po celou dobu konzultací (tedy od 11. 5. 2020 do termínu konání jednotné přijímací zkoušky, nejpozději do 30. 6. 2020).
Příprava na přijímací zkoušky bude probíhat 2x v týdnu, vždy od 8:00 do 11:30, každý z těchto dnů 90 minut českého jazyka a 90 minut matematiky.
Organizace:
  • Pro žáky bude škola otevřena v době od 7:45 do 11:45
  • Ve společných prostorách školy (šatny, chodby, toalety) se žáci pohybují výhradně s nasazenou rouškou (nebo jiným ochranným prostředkem, zakrývajícím nos a ústa) a dodržují doporučenou 2 m vzdálenost. 
  • Z domova bude mít každý žák minimálně 2 roušky a sáček pro jejich odložení.
  • Po té, co se žáci v šatně přezují a odloží si věci do svých skříněk, si cestou do třídy dezinfikují ruce připravenou dezinfekcí.
  • Ve třídě sedí v lavicích, dodržují bezpečnou vzdálenost. Při této činnosti mohou odložit roušku do připraveného sáčku.
  • Během dopoledne mohou žáci navštěvovat pouze třídu a nejblíže dostupné toalety. Dodržují hygienická doporučení (roušky, odstup, hygiena rukou).
  • Pokud počasí dovolí, budou přestávky trávit venku v prostoru školního pozemku. 
  • Školní jídelna nebude zatím v provozu, žák si přinese vlastní svačinu.
V případě, že se změní zdravotní stav žáka, nebude se aktivity účastnit, zůstává doma. Jsme povinni vést docházku žáků na konzultace, nepřítomnost se ale nebude započítávat do docházky za 2. pololetí. V případě, že žák onemocní a nemůže se konzultací účastnit, omluví jej zákonný zástupce do 3 dnů, případně školu informuje, zda se žák bude konzultací později znovu účastnit.
V případě, že se změní zdravotní stav žáka v průběhu konzultací, okamžitě ho oddělíme od skupiny a kontaktujeme zákonné zástupce.  
V době nepřítomnosti žáků bude prováděn pravidelný úklid a dezinfekce prostor, ve kterých se budou pohybovat.

Čestné prohlášení
Metodika MŠMT k otevírání základních škol