Vážení rodiče,

dovolte mi, abych Vás informovala o změnách v provozu školy od 17. 5. 2021

Zásadní změnou je, že po 14 dnech rotační výuky na 2. st. dochází k přechodu všech tříd do režimu prezenční výuky bez rotace. Ve škole budou každý den všechny třídy. Vracíme se také k původnímu rozvrhu hodin (Informace o drobných úpravách rozvrhu na 2. st. se děti dozví ve škole.)

Na základě rozvolnění se může ke svému běžnému provozu vrátit i školní družina - tedy 1. oddělení budou navštěvovat prvňáci a druháci, 2. oddělení zbývající ročníky. 

Výuka tělocviku může probíhat zatím jen ve venkovních prostorách, snad nám tedy počasí bude přát.


I v dalším období budeme dodržovat režimová opatření nutná pro přítomnost na prezenční výuce:
 1. Pravidelné povinné testování 1x týdně (v pondělí či první den přítomnosti dítěte ve škole v daném týdnu) prostřednictvím neinvazivního antigenního testu (odběr z přední části nosu). 
  • Testování se nebude týkat dětí a zaměstnanců, kteří prodělali covid, a to do doby max. 90 dní od pozitivního testu. Z povinného testování budou vyjmuti také zaměstnanci od 14. dne po uzavřeném očkování.
  • Negativní test je nutnou podmínkou pro účast na prezenční výuce.
  • Další informace k testování najdete zde: https://testovani.edu.cz/faq-nejcastejsi-dotazy#rodice 
 2. Nošení ochranných prostředků - v případě dětí chirurgických roušek (na den potřebuje dítě minimálně 2 roušky).
 3. Pravidelné větrání prostor.
 4. Pravidelná dezinfekce prostor.
 5. Častý pobyt venku.
 6. Nově není povinné dodržování homogenity skupiny. Přesto se budeme snažit, aby se nám děti ve škole zbytečně “nemíchaly”. Z tohoto důvodu bude školní jídelna i nadále poskytovat jen přípravu a výdej obědů.

V případě, že nesouhlasíte s opatřeními uvedenými v bodě 1) a 2) či si z jiného důvodu nepřejete, aby se Vaše dítě prezenční výuky účastnilo, je zde stále možnost, že se bude i dále vzdělávat distančně na základě týdenních plánů. Podpora prostřednictvím online hodin však nebude probíhat. Nepřítomnost dítěte ve škole bude omluvena. O této skutečnosti informujte, prosím, třídní učitelku / třídního učitele.

Pokud se v následujícím období povinná režimová opatření změní, budeme Vás o této skutečnosti informovat.

Co tedy potřebujeme od vás?

 • Vaše dítě by mělo mít zásobu chirurgických roušek.
 • Abyste neposílali dítě do školy nemocné či s náznakem onemocnění.
 • Abyste nás informovali, pokud se dítě dostalo do kontaktu s covid pozitivní osobou. 

V případě dotazů nás, prosím, kontaktujte.