Malá rekapitulace toho, co nás čeká od pondělí 4. 1.
  • Platí opatření PES 5.
  • Ve škole se budou vzdělávat pouze žáci 1. a 2. ročníku. V provozu budou 2 oddělení ŠD - pro každý ročník zvlášť. Tyto ročníky mají automaticky přihlášeny obědy a svačiny (pokud je pravidelně odebírají).
  • 3. - 9. ročník se vzdělává distančně z domova. Rozvrh online hodin je dostupný z titulní stránky školního webu www.zsstraz.cz (ve žlutém poli) - je potřeba ho průběžně kontrolovat (může docházet ke změnám). Zadání práce na jednotlivé dny a předměty najdete v týdenních plánech na stránkách jednotlivých tříd (pravé menu školního webu).
  • Obědy a svačiny pro 3. - 9. ročník jsou automaticky odhlášeny - žáci, kteří se vzdělávají distančně, však mají nárok na odebrání oběda - mohou si ho odnést v jídlonosičích. Pro přihlášení obědů tak kontaktujte školní jídelnu na telefonním čísle 374 780 989.
  • Zatím není jasné, jak dlouho bude distanční vzdělávání trvat - teď je stanoveno do 10. 1. (osobní poznámka HP: vzhledem k aktuálnímu vývoji si myslím, že od 11. ledna nás nepustí)
Pokud se vyskytne jakýkoliv dotaz či problém, s jehož řešením bychom mohli dětem nebo vám pomoci, kontaktujte nás. Maily kontrolujeme pravidelně, dopoledne jsme na školním telefonu 374 780 954, případně máte možnost dalších domluvených komunikačních kanálů.