• Školní řád - (.pdf)
  • Pravidla pro hodnocení žáků v souladu se školním vzdělávacím programem "ŠKOLA - naše loďka pro plavbu oceánem života" - (.pdf)