Toto je stará neaktualizovaná verze webu. Pro vstup na nový web klikněte na https://www.zsstraz.cz

Školní vzdělávací program

1 - Identifikační údaje, Charakteristika školy, Charakteristika ŠVP, Učební plán, Evaluace a autoevaluce školy

2 - Český jazyk
19 - Anglický jazyk
33 - Německý jazyk - druhý cizí jazyk

4 - Matematika

5 - Informatika

6 - Člověk a jeho svět

7 - Dějepis
8 - Občanská výchova

9 - Přírodopis
10 - Fyzika
11 - Chemie
12 - Zeměpis

13 - Hudební výchova
14 - Výtvarná výchova

15 - Pracovní činnosti
16 - Volba povolání

17 - Tělesná výchova
18 - Výchova ke zdraví

Volitelné předměty:

20 - Digitální fotografie a video
21 - Komunikace
22 - Konverzace v Nj
23 - Přírodovědná praktika
24 - Tvorba školního časopisu
25 - Příprava pokrmů
27 - Dramatická výchova
28 - Šikovné ruce
29 - Čtenářská dílna
30 - Informatika
31 - Dějepisný seminář
32 - Dopravní výchova
34 - Konverzace v Aj

50 - Pravidla pro hodnocení v souladu se ŠVP pro ZV "ŠKOLA - naše loďka pro plavbu oceánem života"