< návrat zpět

Ped. rady a tř. schůzky

Pedagogické rady: 23. 11. 2016

25. 1. 2017

19. 4. 2017

21. 6. 2017
Třídní schůzky (konzultace): 24 11. 2016

20. 4. 2017


Všem rodičům samozřejmě nabízíme návštěvu školy kdykoliv, samozřejmě po předešlé domluvě s příslušným vyučujícím či třídním učitelem tak, aby nebyl narušen rozvrh vyučování a rozvrh dohledů nad žáky.