Březen je měsíc knihy. Při této příežitosti nám u ředitelny postupně roste a zelená společný čtenářský strom. Kromě toho se kolegyně Jana a Pavla rozhodly, že by bylo fajn sejít se nad knížkami. A tak vyrostl i nápad otevřít literární kavárnu.


A postupně rostl a rostl ...

Sejdeme se s knížkami a nad knížkami. - Ukázali jsme, co třeba najdou děti ve školní knihovně. Otevřela se i obecní knihovna a našel se i nový čtenář.

Ukážeme i talent našich dětí, uspořádáme vernisáž výtvarných prací. - Jsou teď opravdu všude.

Nemáme ale jen děti výtvarně nadané, co kdyby něco napsaly. - Popisy obrazů, příběhy. Střípky ze čtenářských dílen a čtenářského kroužku.

A co kdybychom výtvarno a literárno spojili? Co třeba Silent PIXLA story? - Mimochodem těchto příběhů můžete potkat na školních chodbách přes 70.

Představíme i práce našich bývalých žáků. - Děkujeme za zapůjčení.

A co třeba upcyklovat knížky? - Všimli si návštěvníci kavárny, co měli nad hlavou?

Společné psaní a kreslení. - Kam až se dá dostat od jedné myšlenky postupným střídáním textu a obrázku? Kdo vydržel do konce, viděl výsledek.

Bude 28. 3. a Den učitelů, vyhodnotíme soutěž Kdo je kdo? v pedagogickém sboru. - Občas to bylo překvapení. Bavili jsme se od začátku března.

A když kavárna tak s kávou a něčím dobrým k ní. - A naše a vaše děti jsou šikovné i v tomhle směru.

 ... Tak snad někdo přijde ... - A přišli jste. A my vám děkujeme, že jste byli s námi. Bylo nám s vámi dobře.

Velké díky patří samozřejmě všem, které se na přípravě a realizaci podílely nebo se staraly o návštěvníky kavárny i knihovny - Janě, Pavle, Hance N., Romaně, Martině, Petře a Báře.