Týdenní plán 2. třídy

Druháci před Velikonocemi...🐣

Tři dny před volným Zeleným čtvrtkem byly ve 2. třídě naplněny mnoha aktivitami a odměňováním.

V pondělí děti začaly den malou odměnou za Ponožkový den. Ve středu druhákům paní ředitelka předala ocenění za Matematického klokana. Na středu byl vyhlášen Barevný den (po kliknutí na odkaz se můžete podívat, jak jsme byli sladění), byla nás třída plná hnědých medvídků. Od pořádajících šesťáků dostali druháci sladkou pozornost. O velké přestávce se pak vyhodnotilo Velikonoční vajíčko.Samozřejmě nemohlo chybět ani vyučování, které bylo tematicky směrováno k Velikonocům. Děti pracovaly samostatně, spolupracovaly ve dvojicích nebo i větších skupinkách. Konečným výstupem byl pracovní sešit plný velikonočních úkolů.Kromě toho děti v rámci procvičování slovních druhů a hlavně podstatných jmen vymýšlely zábavnou hru: Vytvoř vtipnou větu.Úterní poslední vyučovací hodinu druháčci spolu s ostatními "závodníky" skákali přes švihadlo na tradiční akci Velikonoční vajíčko (zde se po prokliknutí dostanete k videu a dalším fotkám z akce).Nakonec s Romanou Ch. děti hledaly velikonoční vajíčka , vyrobily si tematická přáníčka a zápichy. A o hudebce a dalším druháckém vyučování zase příště. Veselé Velikonoce.