Kvalifikační předpoklady:
Splnění odborné kvalifikace podle zákona o pedagogických pracovnících (§ 8 odst. 1 zákona 563/2004 Sb. v platném znění).