Školní poradenské pracoviště

Výchovná poradkyně   Školní metodik prevence   Speciální pedagog
Mgr. Ludmila Sinkulová   Mgr. Petr Bártík   Mgr. Jana Květová

Dokumenty ŠPP:

Mgr. Hana Fikrlová - klinická logopedie
Adresa: Václavská 1560, 347 01 Tachov, Tel. 606 462 427
Pouze v Po - 7.00 - 11.00, 12.00 - 16.00

Mgr. Zuzana Michaličková - logopedie
Adresa: Poliklinika Bor, Přimdská 501, 348 02 Bor
Tel: 374 704 136
Čt - 8.15 - 16.45 a Pá - 11.30 - 14.30

Mgr: Libuše Marešová - klinická logopedie
Adresa: Tepelská 867/3A, 35301 Mariánské Lázně
Tel: 354 625 837, 604 947 189