Školní jídelna

vedoucí ŠJ: Růžena Kouklová
telefon: 374 780 989
e-mail:  

Provozní řád školní jídelny

Od 1. 9. 2019 dojde k úpravě cen stravného pro jednotlivé kategorie strávníků.
Nové ceny za poskytované služby:

Svačiny: žáci 7 - 15 let a více let 10,-
Obědy: žáci 7 - 10 let 25,-
  žáci 11 - 14 let 28,-
  žáci 15 a více let 31,-
  zaměstnanci 33,-
  cizí strávníci 75,-

Vzhledem k tomu prosíme rodiče žáků i ostatní strávníky, kteří hradí zálohu na stravování trvalým příkazem z účtu, aby své trvalé příkazy navýšili, dle následující tabulky:

svačiny 200,- pro žáka
obědy 650,- pro žáka
  500,- pro zaměstnance

Pokud žák odebírá svačiny i obědy je výsledná výše zálohy 850,- pro jednoho žáka.
Variabilní symboly zůstávají v platnosti.