Informace pro zákonné zástupce. Možnost elektronické registrace na konkrétní čas.

Ředitelství Základní školy ve Stráži vyhlašuje

Zápis dětí do I. třídy ZŠ na školní rok 2024/25

který proběhne

 
ve čtvrtek 4. dubna 2024
od 14:00 do 18:00

 

K zápisu se dostaví rodiče s dětmi narozenými:

  • v roce 2017 (pokud ještě nenavštěvují I. třídu)
  • v období 1. 1. – 31. 8. 2018
  • a také děti, kterým byl v loňském roce udělen souhlas s odkladem povinné školní docházky

Rodiče dětí narozených v období od 1. 9. do 31. 12. 2018, pokud chtějí požádat o předčasný nástup dítěte do školy, se dostaví k zápisu bez dětí.

K zápisu přinesou rodiče:

  • rodný list dítěte
  • vlastní občanský průkaz

Elektronická registrace na konkrétní čas zápisu bude spuštěna 4. 3. 2024 prostřednictvím:

Po registraci vám na zadaný e-mail přijde potvrzení s dalšími informacemi a s možností vytisknout si předvyplněnou žádost o přijetí či o odklad (není nutné, bude připraveno ve škole v době konání zápisu).

Žádost o přijetí podává zákonný zástupce osobně v době konání zápisu.

V případě, že chce zákonný zástupce požádat o odklad povinné školní docházky svého dítěte, podává Žádost o odklad osobně v době konání zápisu.
V tomto případě je třeba doložit:    

  • Doporučení školského poradenského pracoviště (PPP, SPC) a
  • Doporučení odborného lékaře (pediatra dítěte) a to nejpozději do 31. 5. 2024.