Děti ve školní družině si mohou svůj volný čas vyplnit vlastní činností nebo nepřímo řízenou činností, která je zrovna v tu chvíli zaujme.

V ranní části, kdy se setkávají děti napříč ročníky dochází k mnoha spontánním aktivitám nebo si děti chtějí nějakou činnost vyzkoušet či dokončit. 

Minulý pátek děti "popadlo" korálkování a výroba náramků či korálků na krk a pokračují s tvořením dle zájmu doposud.

Jinak si ve volných chvilkách, pokud nejsou venku nebo nemají společnou činnost, modelují, kreslí, staví, hrají společenské hry atd.



V pondělí po obědě se setkávají na hodinu děti z přípravné třídy a prvňáčci. Po obědě je vždy čeká pohádka. Staré lístečkové pohádky jsou pořád v kurzu.