Krásné sluneční počasí jsme v družině využili k procházce za Stráž. Dvě skupiny dětí navštívily zástupce hospodářských zvířat. A bylo se na co dívat a poznávat.

S respektem k přírodě a všemu živému se děti seznámily s ovcemi, prasaty, drůbeží a koníky. Pravidla byla jasná: nekrmíme a nestrkáme prsty do ohrad.

Cestou jsme pozorovali další zástupce fauny a flóry.