Vnučka čaroděje Modromíra se chystá učit čarovat do pohádkového světa a děti z družiny ji naučily nové "kouzlo".

Ve středu 11. 1. děti z přípravkové družiny a prvního oddělení bádaly na vlastnostmi různých látek (sklo, dřevo, kov, plast, vosk, voda atd.) a opět si ověřily, že kouzla nejsou žádné čáry. Tentokrát se seznámily s podtlakem a vytvořily jakýsi podtlakový nosič.

Podívejte se na video:S některými fotografie v přípravce pomáhal předškolák Honzík P. a v prvním oddělení část fotografií od Romany Chramostové.Malé vysvětlení pokusu:
Hořící svíčka ohřeje vzduch ve skleničce. Vzduch se rozpíná a částečně ze sklenice uniká. Po určité době se část kyslíku ze skleničky spotřebuje a svíčka zhasne. Teplý vzduch se začne ochlazovat, jeho tlak se zmenšuje a ve skleničce vzniká podtlak. Podložka i se zátěží je zdola přitlačována ke sklenici tlakovou silou okolního vzduchu. Mokrá papírová utěrka funguje jako těsnění.
Tohoto jevu využívají podtlakové držáky pro nošení skel a zrcadel.