A nejen babí léto, ale i kralování, čarování, hraní, bunkrování... Prostě takový malý průřez třemi družinovými dny v 1. oddělení.

Na naši družinovou činnost se můžete podívat i ve vývěsce před školou.

Páteční a úterní odpoledne jsme prožili v lese. Dětem je tam skvěle. Spolupracují, zajímají se, máme čas si popovídat, poznávat živou a neživou přírodu, stavět bunkry atd.Pro své hry a aktivity nevyužíváme jen místnost družiny, ale i hudebnu, chodby a samozřejmě venkovní okolí školy. Tam asi nejvíc děti baví hry s padákem a vlastní hraní. Na chodbě se dá hrát běhací pexeso, různé matematické hry na poznávání číslic aj. V hudebně zpíváme, tančíme, rytmizujeme. Stále čarujeme s Modromírem a pomáháme království zbavit se Škarohlída. Odčarovali jsme zakletého krále a vykouzlili koně. Stačili jsme s plošnou loutkou krále a koně zahrát malé dramatické etudy.