Děti z 1. oddělení družiny vytvořily veselý duhový mráček.

Podívejte se, jak se dětem veselá duhová dekorace povedla. A kdyby ještě přivolala trochu májového deštíku, to by bylo moc fajn...Poznámka: Možná jste zaznamenali, že od konce dubna se o vaše děti v 1. oddělení stará paní Jaroslava Radošová spolu s paní Helenou Ondřichovou. Ráno provoz zajišťuje paní Alena Říhová. Pokud nenastane žádná změna, budou mě zastupovat až do konce školního roku. Přeji vašim dětem krásná družinová odpoledne a novým paním vychovatelkám hodně sil :)