Děti z družiny si dnes užily projektové odpoledne s hmyzáky. A byly prostě báječné. Pracovaly, zajímaly se a bádaly nad úlovky.


S realizací projektového odpoledne Máme rádi hmyzáky nám pomohla zkušená realizátorka ekoprogramů Mgr. Kateřina Dvořáková, která vystudovala systematickou zoologii a ekologii se zaměřením právě na entomologii, což je věda zabývající se studiem hmyzu. 

Ze školy jsme vyšli za Stráž k rybníku Kozelčáku (Strážský rybník). Zde paní lektorka seznámila děti s entomologickými pomůckami pro lov vodního hmyzu. Děti měly k dispozici sítě - planktonky, nádobky s lupou, entomologické pinzety, misky, lupy, určovací karty (klíče k určování vodního hmyzu). Účastníci své úlovky vkládali do misek s vodou, pojmenovávali je, dozvídali se zajímavosti z jejich života. Vytvářeli plakáty ke svým úlovkům. Škála vylovených živočichů (hmyzu) byla celkem pestrá od vajíček přes larvy a kukly až k dospělým jedincům (larvy motýlice, larvy vážky, larvy a kukly komárů a pakomárů, jepice, larvy potápníků a různé druhy brouků potápníků, splešťule blátivá, larva chrostíka, pijavice, ploštice bodule, bruslařka, ale i třeba plovatka bahenní). Po vypuštění živočichů do rybníku jsme se všichni přesunuli na louku, kde následovala další část. Děti si na louce vyzkoušely lov smýkacími sítěmi a opět se dozvěděly mnoho zajímavostí o svých úlovcích. Hmyz se vždy po demonstraci vypustil.

U školy jsme provedli hodnocení projektového dne. Jelikož účastníky prováděné aktivity hlavně u rybníka a pak na louce velmi zaujaly, nestačili jsme zrealizovat v daném čase už další hry s hmyzí tematikou a modelování hmyzu. Nevadí, zahrajeme si je v příštích dnech našeho hmyzího týdne v družině.

Video z akce: ...a stále upozorňuji na chybu u popisku ploštice bodule


Fotografie z akce: