V článku se dozvíte, jak a kdy přihlásit děti do družiny, organizaci během prvního týdne a další důležité informace

Provoz družiny pro přihlášené žáky od středy 2. 9. 2020: 6.30 - 8.00 a 10.30 - 15.00

Možnost přihlášení žáků 1. až 5. ročníku do celkového naplnění kapacity ŠD.

Platba za družinu je 100,- Kč měsíčně

Možnosti vyzvednutí přihlášek tak, aby bylo zamezeno kumulaci osob ve vnitřních prostorách školy:

  • 27., 28., 31. 8. během dopoledne (8:00 – 12:00)
  • 1. 9. od 6:30 do 7:45
  • samozřejmě je možnost stažení formulářů z webu školy a to přihláška, platba za družinu a základní informace. K dispozici i Vnitřní řád školní družiny.
  • 2. 9. budou předány přihlášky přímo dětem, které mají zájem o docházku do školní družiny

1. 9. proběhne po přivítání krátká informační schůzka s předáním přihlášek pro rodiče prvňáčků.

V pátek 4. 9. uzavření přihlášek. 

Podle počtu přihlášených se bude odvíjet další organizace družiny. 

Na nový školní rok musí být vypsaná nová přihláška, dokud ji dítě nemá, není automaticky na základě loňské účasti do družiny zařazeno.

Možnost přihlášení do kroužku Koumálek v rámci 1. oddělení ŠD (1. a 2. třída), který bude v úterý od 14:00 do 15:30 do naplnění kapacity maximálně 15 žáků.

Další individuální informace podá Jaroslava Pachlová.