V článku se dozvíte, jak a kdy přihlásit děti do družiny, organizaci během prvního týdne a další důležité informace

Provoz ŠKOLNÍ DRUŽINY a základní informace pro přihlašování

Pondělí 2. 9. 2019: 6.30 - 10.00
Úterý 3. 9. 2019: 6.30 - 8.00 a 10.30 - 15.00


Možnost přihlášení žáků 1. až 5. ročníku do celkového naplnění kapacity ŠD.

Platba za družinu je 100,- Kč měsíčně. Při platbě se nerozlišuje, zda-li žák dochází ráno na 30 minut nebo využívá celou dobu provozu.
Kdo se přihlásí, je pravidelným účastníkem, na kterého se vztahují pravidla Vnitřního řádu ŠD.

Veškeré informace ke školní družině naleznete na webu školy ZDE, včetně přihlášky.

V pondělí 2. 9. vyzvednutí přihlášek do družiny, hromadné informace pro rodiče a zákonné zástupce prvňáčků
Možnost vyzvednutí přihlášek od 6.30 až 7.50 v 1. oddělení ŠD (přízemí 1. pavilonu) u paní J. Pachlové.
Po zahájení školního roku informativní schůzka pro rodiče prvňáčků a po jejím skončení informace pro další zájemce cca do 10.00, kdy je provoz ukončen.

V úterý 3. 9. vyzvednutí přihlášek (nejlépe 6.30 - 8.00) u paní J. Pachlové a jejich odevzdávání.
Plný provoz družiny od 6.30 do 7.55 a od 10.30 do 15.00

V pátek 6. 9. uzavření přihlášek
Podle počtu přihlášených se bude odvíjet další organizace družiny. 

Na nový školní rok musí být vypsaná nová přihláška, dokud ji dítě nemá, není automaticky na základě loňské účasti do družiny zařazeno.