Ježci z druhého oddělení pěkně dupou :) Prohlédnout si je můžete na hlavní chodbě u prodeje ozdobných dýní.

Na procházce děti nejdříve nasbíraly vhodné šišky a měly s sebou také tašky na odpad, takže uklidily i kousek lesa. 
V družině se rozdělily do dvojic a vyrobily krásné ježky, které na návštěvě druhého oddělení obdivovali i mladší kamarádi z prvního oddělení. Vy ježečky ze šišek můžete též obdivovat na výstavce ve škole nebo alespoň zde ve fotogalerii.