V 1. oddělení družiny jsme v tajemné truhle objevili siluetu stromu na kartonu a barevné papírky, a tak vznikl náš STROM PŘÁTELSTVÍ.

Naše ruce si pomáhají a neubližují, jsme všichni dohromady kamarádi.

Poslední čtyři fotografie ukazují střípek z dárečků v truhle. Takhle si darovaná zvířátka sestavovaly děti z 2. oddělení.