Meteorologické jaro začalo a k jaru patří první jarní kytička. Děti z přípravky si vytvořily sněženky a naučily se  o nich básničku.Jaký geometrický tvar mají věci?
Děti hledaly obrázky a věci  nejdříve ve třídě……pak na procházce venku... a nakonec vybarvily temperami obrázek, který si vybraly.Kytička k MDŽ
Ani v přípravce jsme nezapomněli na tento mezinárodní svátek, tulipán dostane prý maminka, babička nebo teta…