Děti se velmi těšily na tento školní výlet a užily si ho naplno.

Jen jsme neprošli úplně vše z časových důvodů, ale i tak jsme si vyzkoušeli co nejvíc. Pro předškolní děti nebylo promítání, ale hry a pokusy s barvami, míchání barev, rozpouštění, třídění. Při odchodu zbyl čas i na nákup suvenýrů, vykoupili jsme témeř všechny slizy.    foto: Věra Koktová, Martina Prokopová