Do přípravky už zaletěli čápi i vlaštovky
Za pomoci tuší, brčkem a prstíkem nám rozkvetly větvičky kočiček a zlatého deště.