Pedagogický sbor

Mgr. Hana Pilařová ředitelka školy, ICT koordinátor, koordinátor ŠVP pilarova(et)zsstraz.cz  
Mgr. Martina Tokarová zástupkyně ředitelky tokarova(et)zsstraz.cz  
Mgr. Petr Bártík TU IX. tř., preventista bartik(et)zsstraz.cz  
Mgr. Lenka Bártíková TU I. tř. bartikova(et)zsstraz.cz  
Mgr. Hedvika Královcová TU II. tř. kralovcova(et)zsstraz.cz  
Bc. Věra Koktová TU PT koktova(et)zsstraz.cz  
Mgr. Jana Květová TU V. tř., SP, koordinátorka KK kvetova(et)zsstraz.cz  
Mgr. Hana Navrátilová TU III. tř. navratilova(et)zsstraz.cz  
Mgr. Pavla Šilbochová TU VIII. tř. novakova(et)zsstraz.cz  
Jaroslava Pachlová vedoucí vychovatelka ŠD pachlova(et)zsstraz.cz  
Mgr. Vladimíra Pintová TU IV. tř. pintova(et)zsstraz.cz  
Mgr. Ludmila Sinkulová učitelka, výchovná poradkyně, koordinátor EVVO sinkulova(et)zsstraz.cz  
Mgr. Kateřina Šrámková TU VI. tř. sramkova(et)zsstraz.cz  
Mgr. Alena Vaňousová TU VII. tř. vanousova(et)zsstraz.cz  
RNDr. Lenka Vašíčková učitelka vasickova(et)zsstraz.cz  
       
Irena Stuchlíková asistentka stuchlikova(et)zsstraz.cz  
Alena Říhová asistentka, vychovatelka ŠD rihova(et)zsstraz.cz  
Aneta Veřtatová asistentka vertatova(et)zsstraz.cz)  
Pavlína Nováková asistentka, učitelka novakovap(et)zsstraz.cz  
Šárka Langmajerová DiS. asistentka sujanova(et)zsstraz.cz  
Jaroslava Radošová asistentka, vychovatelka ŠD radosovaj(et)zsstraz.cz  
Helena Ondřichová asistentka ondrichovah(et)zsstraz.cz  
Michaela Martincová asistentka martincova(et)zsstraz.cz  
Martina Prokopová asistentka prokopova(et)zsstraz.cz  
Romana Chramostová asistentka chramostovar(et)zsstraz.cz  
       
       

* TU = třídní učitel(ka)

Správní zaměstnanci a zaměstnankyně školní jídelny

Jan Martinec školník
Jana Vlčková uklízečka
Jana Frolíková uklízečka
Ilona Křepelová uklízečka
   
Růžena Kouklová vedoucí ŠJ
Ilona Křepelová kuchařka
Jana Bradová kuchařka