PONDĚLÍ, ÚTERÝ
Třídnické práce, úklid, hry uvnitř i venku
- do batůžku penál, pití
- v úterý konec vyučování v 11,35 hod
STŘEDA
Výlet do Boru vlakem - odjezd v 7,39 hod, návrat v 12,05 hod
S sebou pití, svačina, kapesné 
vybíráme 70, - vstupné zámek + jízdné (přinést až v úterý)
ČTVRTEK
Hry ve třídě, od 10 rozloučení s deváťáky
PÁTEK
Vysvědčení, rozloučení, konec v 8,40 hod