PONDĚLÍ
ČJ - Vyprávění, pohádka s. 82, DÚ trénovat čtení svojí ukázky
M -  Sčítání a odčítání do 20, slovní úlohy - uč. 61,62

ÚTERÝ
ČJ - Dramatizace pohádek, hlasité čtení
M - Počítání s penězi - uč. 63

STŘEDA
ČJ - Pohádka - uč. 85, DÚ 86, 89 - natrénovat jednu roli nebo vypravěče
Nácvik písmena B, opis, přepis - písanka s. 23,24
M - Opakování - uč. 64, DÚ 62-63 chybějící cvičení

ČTVRTEK
ČJ - Hrajeme pohádky, DÚ 86, 89, 99-101
Opis, přepis - modrá písanka s. 1, DÚ dopracovat 
Čajs - Vycházka - poznávání rostlin a drobných živočichů