ÚTERÝ
ČJ - Vyprávění, tvoření vět, četba na pokračování, křížovka - uč. 44,45
Písanka s. 8, DÚ dopsat s. 8 - přepis slov + číst s. 46
M - Procvičování - porovnávání, sčítání, odčítání v oboru 0 - 10 - uč. 38

STŘEDA
ČJ - Práce  s textem, dramatizace pohádky, diktát,
nácvik psacího písma, uč. 46, písanka s. 9, DÚ připravit pohádku s. 86
M - Krychle, koule - uč. 40,41, DÚ s. 39

ČTVRTEK
ČJ - Dramatizace pohádek, s. 86,53, DÚ číst 48-49
písanka s. 9
Čajs - Jaro na zahradě uč. 48

PÁTEK
ČJ - Čtení s porozuměním, orientace v textu, DÚ připravit s. 50
Písanka s. 10 
M - Počítání do 20, desítky/jednotky - uč. 42