PONDĚLÍ
ČJ - Čtení s porozuměním, vyprávění,
písanka - žlutá - s. 20, DÚ čtení s. 16 + zelená písanka s. 20/4 linky
M - Sčítání a odčítání v oboru 0 - 9, uč. 15

ÚTERÝ
ČJ - Práce s textem, křížovka - uč. 17, DÚ 18
Písanka s. 20
M - Opakování, diktát příkladů - uč. 16, DÚ 17/1,2,3
STŘEDA - BRUSLÍME!

ČTVRTEK
ČJ -
Výrazné čtení, orientace v textu - uč. 18, DÚ připravit s. 19
Písanka s. 21 
M -
Počítání do 10, psaní čísla 10 - uč. 18, 19

PÁTEK
ČJ - Čtení s porozuměním, orientace v textu, vyprávění přečteného - uč. 19,
DÚ s. 20 - připravit si jeden rámeček + písanka  - dopsat s. 21
M - Počítání do 10, číselná řada, porovnávání - uč. 20