PONDĚLÍ - bruslení
ÚTERÝ
ČJ - Komiks - uč. 11, DÚ připravit s. 12
Písanka s. 19 - č
M - Sčítání a odčítání v oboru 0 -9 - uč. 11

STŘEDA
ČJ - Četba na pokračování - uč. 12,13
DÚ s. 53/naučit se číst jednu roli (nazpaměť)
M - Počítání do 9, slovní úlohy - uč. 12

ČTVRTEK
ČJ - Hrajeme pohádku - uč. 53, DÚ připravit s. 14+ učit se pohádku s. 53
M - Slovní úlohy, tabulky sčítání a odčítání - uč. 13
Čajs - Lidské tělo, hygiena - uč. 40

PÁTEK
ČJ - Čtení s porozuměním, orientace v textu, báseň, verš, rým - uč. 14
Žlutá písanka s. 19 - nácvik o, DÚ čtení - připravit s. 15
M - Test - tvoření příkladů na daná čísla, DÚ  s. 14 celá