PONDĚLÍ
Čtení 

Písmeno A - str. 11, DÚ 9/1,2
M
Orientace - str. 8 celá
Čajs - str. 6

ÚTERÝ
Čtení
Á - str. 12,13 
M
Číslice 4, počítání do 4 - str. 9/1,2, DÚ 9/3,4

STŘEDA
Čtení
M - str. 14, DÚ 15/1,2
M
Počítání do 5 - str. 10

ČTVRTEK
Čtení
Diktát písmen - A, Á, M, uč. str. 15 celá
DÚ Psaní str. 10
Čajs
Škola - str. 7

PÁTEK
Čtení
T -  str. 16, DÚ 16/4, 17/1

Číslice 0, počítání do 5 - str. 11