Pondělí 20.11.
Český jazyk - porozumění textu ČJ - uč. str.35
Matematika - čísla do 100 - sčítání desítek
DÚ: M str.49/cv.5 (+ kdo nedokončil str.48)

Úterý 21.11.
Český jazyk - význam slov (procvičování) PS str.29/cv.3
Matematika - sčítání desítek str.49
DÚ: ČJ - PS str.30/str.1

Středa 22.11.
Český jazyk - význam slov, druhy vět PS str.30/cv.2,3,4,5,6
Matematika - odčítání desítek str.50
DÚ: Matematika str.51/cv.1

Čtvrtek 23.11.
Český jazyk - slovo, slabika, hláska PS str.31/cv.1,2
Matematika - sčítání a odčítání desítek str.51/cv.2
DÚ: ČJ - PS str.32/cv.1 - přepiš 3 libovolné věty od hvězdičky (slovo, které se ti nevejde na řádek, rozděl)
Zítra test z ČAJSU: zelenina (rozdělení - kořenová, listová, plodová, cibulová), ovoce (peckovice, malvice, bobule)

Pátek 24.11.
Český jazyk - hláska a písmeno PS str.33/cv.1,2
Matematika - bod str.83