Pondělí 18.9.
Český jazyk - opakování PS str.6/cv.2
Matematika - slovní úlohy str.9/cv.1
DÚ: ČJ - učebnice str.6/cv.4 - napiš názvy věcí, které potřebuješ ve škole (do sešitu Čj, nezapomeň nejdřív napsat vlevo datum)
Zítra diktát (přinést sešit diktátů s opravou minulého diktátu)

Úterý 19.9.
Český jazyk - opak. z 1.roč. SLOVA - PS str.6/cv.3, diktát slov
Matematika - slovní úlohy str.9
DÚ: M str.10/cv.4

Středa 20.9.
Český jazyk - opak. z 1. roč. Vlastní jména PS str.7/cv.1,2
                      Čítanka str.8 - Týden, Písanka str.3
Matematika - desetiminutovka, sčítání s přechodem přes desítku str.11/cv.2
DÚ: ČJ - PS str.7/cv.4 + cv.5
číst Čítanka str.9

Čtvrtek 21.9.
Český jazyk - věty PS str.8/cv.1
Matematika - sčítání do 20 str.11/cv.3, str.12
DÚ: M str.12 - dokončit
       M str.12/cv.3 - naučit se zpaměti
Ve škole vši, prohlížejte pravidelně dětem hlavu.
Vybíráme 170,- Kč na vstupné do Techmánie.

Pátek 22.9.
Český jazyk - věta x slovo PS str.8/cv.2,3
Matematika - geometrické tvary str.78
Příští středu na Pč - pracovní oblečení + prac. rukavice