Pondělí 11.9.
Český jazyk - velká a malá písmena PS str.3/cv.4,5
                                                         PS str.4/cv.1
                     čtení s porozuměním - čítanka str.4

Matematika - sčítání a odčítání, dočítání - str.6/cv.1
DÚ: ČJ - PS str.4/cv.2
Zítra diktát slov, třídní schůzka od 16 hodin

Úterý 12.9.
Český jazyk - velká a malá písmena PS str.4/cv.3
                      diktát slov
Matematika - sčítání a odčítání str.6
DÚ: M str.10/cv.1

Středa 13.9.
Český jazyk - slovo x slabika PS str.5/cv.1
                      Čítanka str.7
Matematika - sčítání a odčítání do 20  - str.7
DÚ: ČJ - PS str.5/cv.4 - slova napiš na volné řádky
       Každý den číst !

Čtvrtek 14.9.
Český jazyk - dělení slov na slabiky PS str.5/cv.2
                      Čítanka str.7
Matematika - opakování příklady do 20 - str.7
DÚ: M str.10/cv.3

Pátek 15.9.
Český jazyk - opakování věta, slovo, slabika str.1/cv.1,4,6
Matematika - porovnávání čísel str.8
V pondělí 18.9. přinést knihu Lumpíček a Rosťanda (kdo si jí ještě nepřinesl)
PRAVIDELNĚ ČÍST KAŽDÝ DEN