Pondělí Čj - sloh - popis režimu dne
       vyprávění o víkendu
Aj - procvičování slovesa to be
       PS str. 40, cv. 1,2,3
       Bingo
M - str. 40 - celá strana
             41, cv. 3,4 - rychlé děti
Čajs - ohrožené druhy rostlin a zvířat
          Naše zdraví
Čj - uč. str. 101, cv.1,3 - ústně
       PS str. 35 - dokončení celé strany
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Úterý Čj - diktát
       uč. str. 102, 103 - časování sloves - ústně
M - str. 41, cv. 2,5
             43, cv. 1,2,3
       rychlé děti - sloupečky na straně 42, 43
Vv, Pč - mraveniště
Čj - písanka str. 25
       čítanka str. 136 - 138
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Středa Aj - test
       PS str. 41, cv. 5
M - dělení se zbytkem
       str. 52, cv. 1
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Čtvrtek Čj - PS str. 36 - celá strana
       úvod do základních skladebních dvojic
M - výstupní test z M
Čj - písanka str. 30, 24
Čajs - Vývoj člověka
           do sešitu zapsat kategorie + obrázek jedné z nich
           uč. str. 72 - 75 - číst
Hv - opakování písní
--------------------------------------------------------------------------------------------------
Pátek Aj - opakování
       PS str. 41, cv. 4,6
Mg - výstupní test
Čj - pády - procvičování pádů pod. jmen
       uč. str. 104, cv. 1 - ústně
       PS str. 37, cv. 1,2,3
Čj - písanka str. 29
       čítanka str. 134 - Golem
       (zápis do sešitu + obr.)
Čajs - Naše tělo