Pondělí Čj - vyprávění o víkendu
       hry na koberci
       služby
Aj - zkoušení abecedy
       písničky
       PS - str. 16, cv. 3,4
M - početní hry
        str. 39, cv. 2
Čajs + Inf - kontrola dú
                   I PAD
Čj - uč. str. 24, kap. 5, cv. 1,2
       PS str. 17, kap. 5, cv. 1
--------------------------------------------------------------------------------------------- 
Úterý Čj - diktát
       uč. str. 24, kap. 6, cv. 2 - ústně
       PS str. 17, kap. 6, cv. 1,2
M - početní král
       násobení číslem 9
        str. 40 - celá strana , rychlejší děti - zelený sloupec str. 41
Čt - Už sněží - společná četba
       písanka str. 16
        čtení na známky
Vv, Pč - vločky
DÚ: Čj PS str. 17, kap. 5, cv. 2 - do 23.11.
----------------------------------------------------------------------------------------------

Středa Aj - test alphabet
       PS str. 17, cv. 5 - dokončení
       opakování slovní zásoby, spelování
M - str. 41 - celá strana
             42, cv. 2 + zelený sloupec - rychlé děti
----------------------------------------------------------------------------------------------
Čtvrtek Čj - slova příbuzná
       kontrola dú
       uč. str. 26, cv. 1,2 - ústně
       PS str. 19, cv. 1,2
M - desetiminutovka
       str. 43, cv. 2
        zkoušení násobilek
Čj - písanka str. 17
       společné čtení str. 40
Čajs - str. 17 voda v krajině
Hv - Dej Bůh štěstí
        Menuet, Polka
----------------------------------------------------------------------------------------------
Pátek Aj - spelování na známky
       lekce7, uč. str. 18,19
       poslech, nová slovíčka
       zapsat nová slovíčka
Čj - uč. str. 26, cv. 3 - ústně
       PS str. 19, cv. 3,4
M - str. 48, cv. 3,4
Čt - str. 38,39
Čajs - str. 18,19
DÚ: Čj PS str. 19, cv. 5 + dokončit cv. 4