Pondělí Čj - vyprávění o víkendu
       PS str. 3, cv. 7
Aj - kontrola dú
       uč. str. 8, cv. 1,2
       zapsat 2. sloupec slovíček 
M - str.6, cv. 3,4 + zelený sloupec
       PL
Čajs - opakovací vycházka
Čj - uč. str. 5, cv. 6,7
       do sešitu Čj  - napsat 1 větu z cv. 6
Úterý Čj - PL (zástup)
M - PL (zástup)
Čt - písanka str. 3
       čítanka str. 12,13
Vv, Pč - stavebnice
DÚ: dokončit v písance str. 3 - některé děti
Středa Aj - uč. str. 9, cv. 3,4 - poslech
       PS str.9, cv. 2,3
M - str. 6, cv. 2
             8, cv. 2
        rychlé děti str. 9, cv.3
DÚ: dopsat 3. sloupec slovíček 2. lekce - slovíčka se vždy naučit, jakmile si je děti zapíší!!!!
Čtvrtek Čj - uč. str. 7, cv. 1 a),b) - ústně
                           2 a),b) - ústně
       PS str. 5, cv. 1,2
M - desetiminutovka
       str. 8, cv. 1,3
             9, cv. 1
Čt - čít. str. 6,7 - na známky
       písanka str. 4
Čajs - spolužáci - namalovat 5 spolužáků z různých etnik a kultur, pojmenovat je
Hv - zpívání sluníčku
DÚ: Čj PS str. 5, cv. 4
Pátek Aj - opakování slovní zásoby 1. a 2. lekce
       PS str. 8, cv. 4
                  9, cv. 6,7
Čj - procvičování řazení slov podle abecedy, soutěže
       PS str. 4, cv. 3
       kontrola dú
MG - PS str. 7, cv. 1
                   15, cv. 1,2
         do sešitu MG narýsovat draka
Čt - čítanka str. 14, 15
       písanka str. 5
Čajs - povinná  výbava jízdního kola