Čj
- stavba věty - opakování

M
- G - konstrukce trojúhelníků, obvod
- osová souměrnost, osově souměrné útvary
- tělesa (opakování)

Aj
- komiks - čtení
- opakování tématu jídlo

Vl
- Husité, doba husitských válek, České země po husitských válkách
- Počátky vlády Habsburků