Čj
- podmět a přísudek - základní skladební dvojice
- spojovací výrazy

M
- římské číslice - opakování

Aj
- like
- slovní zásoba o jídle


- závěrečné opakování
- ochrana přírody, mimořádné události v přírodě

Středa - pátek GO kurz na Sycheráku.
Léky, oblečení do nevlídného počasí, batůžek a lahev na pití, drobné kapesné dle vašeho uvážení.