Čj
- sloh - blahopřání
- slovesa - opakování
- podst. jména - opakování

M
- opakování početních operací, slovní úlohy
- převody jednotek - délky, objemu

Aj
- U7 - popular sports - oblíbené sporty
- čtení a překlad textu
- slovní zásoba k textům
- tvoření vět se slovní zásobou


- ekosystém rybník - rostliny, živočichové a člověk

Vl
- opakování Velká Morava
- vláda prvních Přemyslovců