Čj
- sloh: přihláška
- opakování vyjm. a příb. slov po b, l, m, p
- vyjmenovaná a příbuzná slova po s

M
- G - kružnice, kruh
- vzájemná poloha přímky a kružnice, dvou kružnic
- prostorová geometrie, logické úlohy

Aj
- osobní údaje - věty s have
- 3. os. č. j. - kladné a záporné věty
- popis kamaráda


- les - rostliny

Vl
- Žijeme v Evropě
- opakování