Čj
- sloh: porozumění textu, přihláška
- opakování vyjm. slov - B, L, M
- vyjmenovaná slova po P

M
- písemné násobení dvojciferným činitelem
- písemné dělení jednociferným dělitelem

Aj
- This is my friend. - věty s have
- Personal factfiles - osobní údaje


- Opakování I. z učebnice (houby, rostliny, živočichové)

Vl
- Žijeme v Evropě - přírodní podmínky a státy