Čj
- vyjmenovaná slova po L, M
- opakování, výjimky, podobně znějící dvojice
- uč. str. 30, 31

M
- násobení jednociferným činitelem - opakování
- PS s. 22
- úvod do násobení dvojciferným činitelem
- procvičování v sešitu

Aj
- sloveso have got ve 3. os. č. j.
- věty kladné a záporné
- popis kamaráda, příšerky (použití slovní zásoby lekce 19 a 20)
- uč. i PS s. 52-53


- rozdělení živočichů podle druhů potravy
- potravní řetězec, potravní síť
- uč. s. 21-22

Vl
- krajina, orientace v krajině
- krajina na mapě, orientace na mapě