Čj
- časování sloves - uč. str. 102-103
- PS str. 36
- slovesa - opakování uč. str. 104
- PS str.37
- písanka str. 5, 28

M
- Pondělí - výstupní test (opakování uplynulé etapy)
- G - opakování převodů jednotek délky
- opakování přímky, polopřímky, úsečky
- přenášení úsečky

Aj
- Where are you from?
- povídání o sobě
- uč. str. 38-39
- PS str. 38-39

Čajs
- Čtvrtek - výstupní text (opakování uplynulé etapy)
- úraz, nemoc