Učebnice a PS odevzdali a budou mít na příští rok připraveny ve škole:
Dohányos, Mancheva, Ferková, Vávra, Barhoňová, Bartošová, Radošová, Novák

Učebnice odevzdali:
Zavalaná, Siváková, Horváth
(PS Zavalaná a Siváková budou mít doma a přinesou si na zač. nového šk. roku)

Učebnice a PS neodevzdal:
Červeňák

Sešity Vocabulary, Tests, Exercises si žáci ponechávají i na další šk. rok, pokud jsou poškozené nebo již došly volné strany, pořídí si nové.